© Mirosław Żyznowski
www.top-investor.pl
© Mirosław Żyznowski
www.top-investor.pl
Doradztwo w zakresie
zamówień publicznych
Doradztwo w zakresie wspomagania inwestora lub wykonawcy podczas ich uczestnictwa w przetargach zarówno publicznych jak i  prywatnych, na usługi i roboty budowlane organizowane w  Polsce i w Niemczech. Sprawdzamy poprawność prowadzenia przez inwestora procedury przetargowej. Pomagamy wykonawcom pisać odwołania i reprezentujemy ich przed Krajową Izbą Odwołaczą. Wspomagamy wiedzą polskich przedsiebiorców chcących pozyskać zamówienia na rynku niemieckim. Informujemy o aktulanych uwarunkowaniach prawnych panujących w Niemczech. Kontaktujemy się z Niemieckimi Izbami Zawodowymi w celu ustalenia warunków zatrudnienia na rynku niemieckim. Analizujemy dla wykonawców polskich klauzule warunków umowanych pozyskania robót budoowlanych, doradzamy stronom przetargów jak rozliczyć zamówienia dodatkowe, zamienne i zaniechane, jak bronić się przed karami umownymi lub innymi zarzutami naruszenia warunków umownych
zgłoszenie zainteresowania usługą 
O firmie Aktualności Nasza oferta Akademia Referencje Nasze portale  Kontakt
[Formularz zamówienia ]
Polityka stosowania plików "cookies"