© Mirosław Żyznowski
www.top-investor.pl
© Mirosław Żyznowski
www.top-investor.pl
Doradztwo w zakresie
umów o roboty
Doradztwo w zakresie umów o roboty budowlane i prace projektowe jak też inne umowy towarzące
procesowi budowlanemu. Szczególnnie pomagamy stronom rozwiązywać konflikty podczas rozliczenia
robót budowlanych. Z realizacją robót wiąże się  konieczność rozliczenia robót dodatkowych, zamiennych.Powstaje też konieczność zaniechania robót lub uwzględnienia róbót wykonanych a nie zleconych wczesniej. Pomagamy stronom określić zakres przedmiotu umowy objety ceną umowną oraz wskazujemy zasady rozliczenia robót wykraczajaych poza zakres umowny w zgodzie z obowiązującym prawem.
Wzory umów - w budownictwie występuje wiele  rodzajów umów. Dysponujemy obszerwnym zbiorem  wzorów umów. Pomagamy inwestorom formułować klauzule umowne w standardach FIDIC , VOB oraz polskich wzorach umów o roboty budowlane.   Poniżej przykłady umów związanych z procesem budowlanym.  
Wzór - umowa o zastępstwo inwestycyjne
Wzór - umowa o wykonanie usługi inżyniera kontraktu
Wzór - umowa przedwstępna kupna-sprzedaży działki

Wzór - umowa o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
Wzór - umowa ramowa o roboty budowlane
Wzór - umowa o wykonanie robót budowlanych
Wzór - umowa o zaprojektowanie i wykonanie  robót budowlanych 
Wzór - umowa o wykonanie prac przedprojektowych
Wzór - umowa o wykonanie prac projektowych
Wzór - umowa o wykonanie czynności kierownika budowy
Wzór - umowa o koncesji na roboty  budowlane
Wzór - umowa o partnerstwo publiczno -prywatne
zgłoszenie zainteresowania usługą 
O firmie Aktualności Nasza oferta Akademia Referencje Nasze portale  Kontakt
[Formularz zamówienia ]
Polityka stosowania plików "cookies"