Podstawowym celem  LEX BUD  jest
pomoc merytoryczna uczestnikom
precesu budowlanego w jego
sprawnym przebiegu a zwłaszcza
wykonywaniu jego  działań  bez
naruszenia prawa z możliwie jak
największym wykorzystniem
istniejących standardów. Centrum
desyponuje  bogatym zbiorem  wzorów
dokumentów, schmatów, opinii,
interpretacji, opracowań
szkoleniowych,  doświadczeń 
merytorycznych w zakresie
prowadzenia procesu budowlanego,
zwłaszcza w  ramach obowiązujących
przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych. Centrum   może także
opracować  takie standardy  dla
potrzeb indywidualnego klienta w
sytuacjach, gdy  klient nie dysponuje
dostosowanym do swoich potrzeb 
rozwiązaniami albo brak w jego
jednostce osób mogących adaptować
istniejące  standardy postępowania do
konkretnych warunków jednostki.
Odbiorcą usług Centrum  są przede
wszystkim inwestorzy jednostek
publicznych i jednostki wykonawstwa
budowlanego ubiegające się o
zamówienie publiczne i jej realizujące.
Chcemy służyć  pomocą wszystkim
uczestnikom procesu budowlanego,
zarówno uczestników  pochodzących z
rynku budowalnego z sektora
publicznego jak też prywatnego  
Tematyka portalu skupia się przede wszystkim na aktualnych problemach umów towarzyszących procesowi budowlanemu i  ich rozwiązywaniu. Podstawowym celem portalu jest pomoc merytoryczna uczestnikom precesu budowlanego formułowaniu warunków umów występujących w budownictwie.  TOP - INVESTOR / Lex-Bud desyponuje bogatym zbiorem wzorów umów, schmatów, opinii, interpretacji, opracowań  szkoleniowych dotyczących umów w budownictwie, zwłaszcza umów związnych z realizacją procesu budowlanego w rygorach  aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Nasi doradcy/ eksperci mogą wspomóc uczestników procesu budwoalnego w opracowywaniu standardy umów dla potrzeb indywidualnego klienta w sytuacjach, gdy klient nie dysponuje dostosowanym do swoich potrzeb rozwiązaniami albo brak w jego  jednostce osób mogących adaptować istniejące standardy postępowania do konkretnych warunków jednostki.  Odbiorcą naszych usług doradczych są przede wszystkim inwestorzy jednostek publicznych i jednostki wykonawstwa budowlanego ubiegające się o zamówienie publiczne i jej realizujące. Chcemy jednak służyć pomocą wszystkim uczestnikom  procesu budowlanego, zarówno uczestników pochodzących z rynku budowalnego z sektora publicznego jak też prywatnego. Ekspertami/ doradcami portalu www.umowywbudownictwie.pl są doświadczeni inzynierowie ,prawnicy - zatrudnieni w
jednostkach projektowania, wykonawstwa budowlanego a także w jednostkach organów władzy państwowej uczestniczący  aktywnie w działaniach administracyjnych niezbędnych do przeprowadzenia procesu budowlanego.

Portal www.ZawódBudowlany.pl  firmy TOP - INVETOSTOR  powstał z zamiarem upowszechniania wiedzy o zawodach budowlanych oraz udzielenia wsparcia merytorycznego pracownikom  zatrudnionych w sferze budownictwa w wykonywaniu  ich zawodu .
W zakładce " Edukacja "  zamieszczane są aktualne informacje o możłiwościach odbycia szkoleń zawodowych. Zawód budowlany wymaga stałego podnoszenia kwalifikacji. Wciąż mamy zmiany  przepisów obowiązujących w budownictwie  oraz  pojawiają się nowe technologie wymagające poznania nowych rozwiazań wykonania robót budowlanych
W zakładce " Sprzęt fachowca"  znajdują się informacje o nowościach sprzętowych w budownictwie. W tej zakładce zwrócimy uwagę także na rozwiązania IT - telekomunikacyjne, informatyczne, które mogą usprawnić działanie małej firmy budowlanej i zwiększyć jej efektywność , czy obniżyć koszty funkcjonowania na rynku budowlanym.
W zakładce " Materiały fachowca"  prezentujemy nowe  materiały  budowlane  W materiałach tych jest ciagły postęp i wzrost jakości użytkowych. Warto znać właściwości użytkowe nowych materiałów budowlanych i ich cechy różnicujące je od dotychczasowych. Będziemy informować także o cenach materiałów budowlanych.  Koszty materiałów stanowią przeciętnie 50-60 % wszystkich kosztów.
W zakładce " Pracodawcy" - przedstawiamy  listę potencjalnych firm z branży budowlanej, które mogą oferować miejsca pracy. Na tych strona chcemy umieszczać przydatne linki i informacje przy ubieganiu się o pracę.
W zakładce " Ważne przepisy " - prezentujemy niezbędne przepisy regulujące działalność w dziedzinie budownictwa. Tutaj można znależć także bieżące interpretacje tychże przepisów, wyroki sądów w zakresie sporów między uczestnikami procesu budowlanego.
W zakładce " Finanse  fachowca"  - przedstawiamy warunki uzyskania kredytów oraz finansowania działalności budowlanej i informacje nt leasingu, faktoringu , pożyczek pod zastaw. Różne instytucje finansowe prezentują swoje oferty skierowane dla sektora budowlanego. 
W zakładce " Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - BHP " - promujemy standardy bezpiecznego działania w zawodach budowlanych. Informujemy o zagrożeniach  występujących na placach budów,  wskazujemy na zasady montażu rusztowań i pomostó
w
www.zawodbudowlany.pl
www.lex-bud.com.pl
www.umowywbudownictwie.pl
www.inwestorpubliczne.pl
Tematyka portalu www.inwestorpubliczny.pl koncentruje
się na tematyce przebiegu procesu budowlanego wg  podstawowych jego etapów tj.: etapu

1. przygtowania inwestycji budowlanej
2. projektowania inwestycji budowlanej
3. budowy inwestycji budowlanej
4. ekspolatacji inwestycji budowlanej


Intencją założycieli portalu jest wsparacie inwestora publicznego wiedzą w zakresie prawidłowego wykonywania czynności związnych z danym etapem procesu budowlanego. Błędy inwestora publicznego wynikają z tego, iż przygtowuje on i realizuje instwestycje budowlane sporadycznie. Do tego nie dysponuje stałym i  wykowalifikowanym zepołem fachoców mogących bezkonfliktowo przygtować i rozliczyć inwestycję budowlaną. Do tej pory brak jest w przepisach kodeksu budowlanego, który pokazywał proces budowlany od momentu powstania potrzeby inwestycynej u inwestora do jej realizacji i zagospodarwania w okresie eksplatacji. Portal prubuje usystematyzować wiedzę na temat prowadzenia inwestycji budwolanych, tak aby niedoświadczony  inwestor publicnzy mógł  szybko zapoznać się ewentulanymi problemami i trudnościami, które mogą wystąpić na danym etapie procesu budowlanego i w przypadku luk w wiedzy uzupełnił ją na semiariach, konferencjach firmy TOP - INVESTOR lub Polskiego Centrum Edukacji, które współpracują przy organizacji takich działań edukacyjnych.
Intencją założycieli portalu jest przedstawianie standozioardów wypracowanych przez praktyków na poszczególnych etapach procesu budowlanego / inwestycyjnego oraz niezbędnych narzędzi programistycznych, które ułatwiającego jego przyśpieszenie oraz transparentność. Portal chce się koncentrować na rozwiązaniach polskich ale także i niemickich. Właściciel portalu firma TOP - INVESTOR współpracuje z szeregiem firm niemieckich oferujących oprogramowanie do opracowania analiz ekonomicznej efektywności inwestycji , dokumentacji projektowej, sprządzenia kosztorysów inwestorskich oraz zarządzania inwestycją na etapie jej zagospodarwoania.
© Mirosław Żyznowski
www.top-investor.pl
O firmie Aktualności Nasza oferta Akademia Referencje Nasze portale  Kontakt
[Formularz zamówienia ]
Polityka stosowania plików "cookies"