Firma TOP- INVESTOR 

      Firma TOP - INVESTOR    przejęła od firmy Polskie Cetrum Edukacji  jej dotychczasową działność związaną z doradztwem technicznym w dziedzinie budownictwa, zwłaszcza doradztwa w obszarze  zagadnień dotyczących procesu inwestycyjnego prowadzonego w rygorach przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. Firma nadzoruje merytorycznie Centrum Doradztwa Budowlanego Lex- Bud.oraz portale informacyjne www.lex-bud.com.pl, www.umowywbudownictwie.pl, www.inwestorpubliczny.pl, www.zawodowlany.pl.
      Wymienione portale dostarczają naszym  klientom  podstawową wiedzę w zakresie specyfiki prowadzenia  procesu budowlanego oraz zachęcają do skorzystania z naszej oferty, z której skorzystanie umożliwi im pogłębienie zdobytej wiedzy  poprzez zakup naszych  usług doradczych, szkoleniowych oraz oprogramowania komupterowego opartego na niemieckich rozwiązaniach IT.
        Na rynku niemieckim istnieje bogaty wybór nowoczesnych narzędzi do zarządzania procesem budowlanym. Osoby współpracujące z firmą TOP- INVESTOR  od wielu lat działają  z firmami  z Niemiec,  w zakresie kosztorysowania robót, analizowania efektwyności eknomicznej inwestycji, oraz przygotowania ofert w  przetargach publicznych na warunkach UE oraz  rozliczania takich kontraktów. Założyciel firmy mgr inż. Mirosław Żyznowski ma doświadczenie jako kierownik budowy na kontraktach w Niemczech realizowanych wg standardów VOB.Ciągle poszukuje na rynku niemieckim nowatorskie produkty, które usiłuje przenieść  na polski grunt.
         Aktualnie firma TOP-INVESTOR  współpracuje z partnerami niemieckimi nad stworzeniem  polskej  wersji Dynamicznych Danych Budowlanych na platformie BIM  autorstwa  firmy  Schiller
u. Partner z Drezna.  W projekcie  tym bierze  także  udział fima f:data  oraz oraz  firma Rudolf Muller Verlag z Kolonii. ww. firmy są gwarancją uzyskania produktów o najwyżej jakości.
         W obszarze zainteresowania.firmy są także problemy dotyczące analizy efektywności inwestycji budowlanych i  zarządzania nieruchomościami publicznymi.oraz zagadnienia związane z  warunkami  i trybem  pozyskiwania i rozliczenia środków na inwestycje i zagospodarowanie inwestycji  finansownych z budżetu państwa.
          Firma TOP-INVESTOR rozpoczęła aktulanie współpracę z niemiecką firmą SOLAR -COMPUTER  w zakresie oprogramowania  do analizy efektywności inwestycji budowlanych oraz  rozwiązań informatycznych dotyczących  fizyki budowli. Szczególnie godnym polecenia są  programy  tej firmy
dotyczące rachunku efektywności inwestycji budowlanych a także programy dotyczące analizy efektyności energetycznej obiektów budowlanych.
         Ponadto  firma TOP- INVESTOR  razem z Polskim Centrum Edukacji przeprowadza seminaria i konferencje w zakresie swojego działania. Obie firmy  wspomagają   firmy  niemieckie  w przygotowaniu się do uczestnictwa w targach i prezentacjach ich produktów na terenie Polski.
Ofertę TOP - INVESTOR wzbogaca także zbiór publikacji niemieckiej firmy
wydawniczej Rudolf Muller Verag. Szczególnie polecamy formę elektroniczną dostępu do zbioru norm DIN oraz inne produkty dotyczące budownictwa na rynku niemieckim. Zachęcamy do przejrzenia katalogu publikacji wydawniczych na dany roku. Można tam znaleźć i za naszym pośrednictwem zamówić wiele ciekawach książek o temetyce budowlanej pozwalających wzbogacić więdzę o nowoczesnych rozwiązanich prawnych i technicznych funkcjonujacych na niemieckim rynku budowlanym, które warto przenosić na grunt polski. 
Siedziba TOP -INVSTOR na I pietrze w kamienicy pod " Strzelcem" przy ul. Żelaznej 41 l. 6 , oddalonej o 5 min od Dworca Centralnego  w Warszawie
Polskie Centrum Edukacji
Partner w organizacji
             szkoleń
Partnerzy
Firma Schiller u. Partner
Firma Rudolf Muller Verlag
Firma f: data
Firma Solar- Computer
© Mirosław Żyznowski
www.top-investor.pl
www.pce.com.pl
O firmie Aktualności Nasza oferta Akademia Referencje Nasze portale  Kontakt
[Formularz zamówienia ]
Polityka stosowania plików "cookies"
mgr inż. Mirosław Żyznowski

- ekspert ds. zamówień publicznych, wieloletni pracownik administracji rządowej - odpowiedzialny m.in. za rozwiązania prawne - np.rozporządzenia Ministra Infrastruktury regulujące specyfikę robót budowlanych w systemie zamówień publicznych. Doradca wielu inwestorów publicznych oraz wykonawców budowlanych w podczas procesu udzielenia oraz rozliczenia zamówienia publicznego. W latach dziewięćdziesiątych kierownik budowy na licznych kontraktach w Niemczech, o bogatym doświadczeniu w rozliczeniu kontraktów na bazie VOB. Twórca wraz z PCE Centrum Doradztwa Budowlanego LEX-BUD, specjalizującego się w problematyce rynku zamówień publicznych oraz we współpracy z niemieckimi firmami w tworzeniu polskiego wersji oprogramowania do zarządzania procesem budowlanym m in. kosztorysowania cyfrowego na platformie BIM (Schiller & Partner, f:data, Rudolf Müller Verlag). Autor książek i publikacji nt. zamówień publicznych w fachowych czasopismach np. zeszyty merytoryczne WACETOB, ORGBUD. Wieloletni wykładowca, szkolący urzędników, w tym pracowników UZP, KIO, NIK, MSZ, BOR, Urzędu Miasta w Gdyni, Łodzi, Warszawy, Komendy Głównej Policji oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Wykładowca Instytutu Nauk Prawnych w PAN.